Podmienky používania

Táto služba určená výlučne pre dospelých a vopred varovanú verejnosť ponúka filmy erotickej povahy v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi, ktoré môžu niektorých divákov šokovať.

Používaním našej stránky slávnostne vyhlasujete, že:

Podľa právnych predpisov vašej krajiny a podľa toho, že prístup k tejto službe povoľujú zákony vášho štátu, ste legálne dospelí. Boli ste vopred upozornení na pornografický charakter tejto služby. Túto stránku používate pre personaNa účely bez toho, aby bola akýmkoľvek spôsobom zapojená akákoľvek súkromná spoločnosť verejného orgánu, čím sa zaviažete, že túto stránku nebudete informovať neplnoletým osobám.

Obsah tejto webovej stránky je určený výlučne na rekreačné účely. Akákoľvek zmienka alebo podobnosť alebo odkaz na skutočné mená, obchodné značky, výrobky, spoločnosti, rozlišovacie znaky sú úplne náhodné, nič nenaznačuje tieto konkrétne prostriedky a používa sa výlučne pre potreby SCRIPT filmu. Názory a názory vyjadrené v tomto dokumente sú názormi konkrétnych rečníkov a nemusia nevyhnutne predstavovať názory a názory stránky familyporner.com