Vilkår og betingelser

Denne service, der udelukkende er forbeholdt en voksen og advaret offentlighed, tilbyder film af erotisk karakter i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning, der kan chokere visse seere.

Ved at bruge vores side erklærer du højtideligt, at:

Du er lovligt voksen under lovgivningen i dit land, og at lovgivningen i din stat giver adgang til denne tjeneste. Du er blevet advaret om den pornografiske karakter af denne tjeneste. Du bruger dette websted til personaJeg har til formål uden at nogen privat virksomhed fra et offentligt organ er involveret på nogen måde, som du forpligter dig til ikke at gøre dette sted kendt for mindreårige.

Indholdet af dette websted er udelukkende til rekreative formål. Enhver henvisning eller lighed eller henvisning til rigtige navne, mærkenavne, produkter, virksomheder, kendetegn er helt tilfældige, intet der tyder på disse specifikke midler og udelukkende bruges til filmens SCRIPT-behov. Synspunkter og udtalelser, der er udtrykt deri, er synspunkter fra de specifikke talere og repræsenterer ikke nødvendigvis synspunkter og meninger fra familyporner.com

Ryd afspilningsliste